Bài viết lien quan

Đo áp suất vùng hậu môn - trực tràng

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một xét nghiệm sử dụng một ống mỏng và bong bóng để đo áp suất và chuyển động của các cơ thắt ở trực tràng và hậu môn. Thường được sử dụng để chẩn đoán táo bón mãn tính và không kiểm soát phân.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan