Bài viết lien quan

Dị ứng với thức ăn

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Xảy ra khi hệ thống miễn dịch phản ứng lại một loại protein có trong thực phẩm, loại protein này không có hại cho cơ thể.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan