Bài viết lien quan

Cơ vòng niệu đạo bên ngoài

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Cơ này bao quanh niệu đạo, ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra bên ngoài cơ thể.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan