Bài viết lien quan

Cơ thoi

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Cơ bắp của lưng phía trên; dùng để hỗ trợ sự chuyển động của xương bả vai đến xương sống.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan