Bài viết lien quan

Cơ chéo trong của bụng

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nằm dưới cơ chéo ngoài của bụng.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan