Bài viết lien quan

Chụp X quang bể thận bằng đường tĩnh mạch

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Các hình chụp X quang của thận và bàng quang sau khi tiêm thuốc cản quang qua đường tĩnh mạch. Còn được gọi là IVP.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan