Bài viết lien quan

Chụp X quang bể thận bằng đường tĩnh mạch

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Các hình chụp X quang của thận và bàng quang sau khi tiêm thuốc cản quang qua đường tĩnh mạch. Còn được gọi là IVP.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan