Bài viết lien quan

Chứng phù

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Sự tích tụ chất dịch ở mô (gây sưng).

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan