Bài viết lien quan

Chứng nhồi máu

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một cơ quan nào đó bị chết do không được cung cấp đủ oxy.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan