Bài viết lien quan

Chứng bệnh gây ra do khám bệnh

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Thuật ngữ được dùng để chỉ bệnh xảy ra do điều kiện y tế hoặc chuẩn đoán của bác sĩ gây ra bệnh.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan