Bài viết lien quan

Chu kỳ đáp ứng tình dục

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Các thay đổi về thể chất và cảm xúc, xảy ra khi một người được kích thích tình dục và tham gia vào các hoạt động kích thích, bao gồm cả giao hợp và thủ dâm. Các chu kỳ đáp ứng tình dục có bốn giai đoạn: kích thích, hứng khởi, cực khoái và thư giãn.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan