Bài viết lien quan

Chiết xuất dạng bột

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một chiết xuất rắn đã được sấy khô dưới dạng bột.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan