Bài viết lien quan

Chỉ số lượng định gắng sức/ chỉ số cảm nhận gắng sức/ chỉ số RPE

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Chỉ số cảm nhận của một người khi dùng sức (khả năng chịu đựng cường độ tập luyện).

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan