Bài viết lien quan

Chèn ép dây rốn

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Dây rốn bị nén trong giai đoạn mang thai, lao động hoặc di chuyển.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan