Bài viết lien quan

Chất sừng

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một loại protein không hòa tan được trong tóc, da và móng tay.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan