Bài viết lien quan

Chất sinh ung thư

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

1. Bất kỳ chất nào gây ung thư.

2. Sự phát triển của bệnh ung thư do một số hóa chất, vi rút, và các yếu tố bất thường trên tế bào

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan