Bài viết lien quan

Chất silicon

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Phổ biến trong các sản phẩm tạo kiểu tóc, silicon là chất từ silica hoặc cát.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan