Bài viết lien quan

Chất Leukotriene

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Là hợp chất gây viêm được tạo thành khi oxy tương tác với chất béo không bão hòa dạng đa thể.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan