Bài viết lien quan

Chất gluten

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một trong những loại protein có trong lúa mì và một số loại ngũ cốc khác làm cho bột có độ nhão và tính đàn hồi.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan