Bài viết lien quan

Chất dẫn truyền thần kinh cơ

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một trong những chất dẫn truyền các xung động thần kinh giữa các dây thân kinh và tế bào cơ.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan