Bài viết lien quan

Chất Carotene

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một sắc tố có trong thực vật tan trong chất béo và có thể được chuyển đổi thành vitamin A cho cơ thể.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan