Bài viết lien quan

Cắt tuyến tiền liệt ở thành bụng

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Phẫu thuật để loại bỏ tất cả các tuyến tiền liệt và các hạch bạch huyết lân cận thông qua một vết mổ ở thành bụng.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan