Bài viết lien quan

Cắt hoàn toàn tuyến tiến liệt

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một hình thức của cắt bỏ tuyến tiền liệt – loại bỏ hoàn toàn của tuyến tiền liệt.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan