Bài viết lien quan

Các axit béo thể trans

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một loại có hại của chất béo được tìm thấy trong bơ thực vật, sản phẩm sữa, và nhiều loại thực phẩm chế biến.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan