Bài viết lien quan

Bớt xanh

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Những đốm đậm màu xuất hiện trên lưng dưới và mông ở trẻ sơ sinh, nhưng thường sẽ biến mất trong vòng một vài năm.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan