Bài viết lien quan

Biểu mô

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Là các tế bào bao phủ toàn bộ bề mặt cơ thể và các cơ quan nội tạng.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan