Bài viết lien quan

Biểu mô gai

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một thuật ngữ chung chỉ sự phát triển bất thường của các tế bào vảy trên bề mặt cổ tử cung. Những thay đổi trong các tế bào này tùy thuộc vào việc cổ tử cung bị ảnh hưởng bao nhiêu và mức độ bất thường của các tế bào này.

Share now :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan