Bài viết lien quan

Bét, ve

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Loài động vật 8 chân có kích thước nhỏ hơn những con nhện nhỏ 1/20 inch (khoảng 1.2 mm).

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan