Bài viết lien quan

Bệnh lý xoắn sợi dây thần kinh

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một nhóm các dây thần kinh bị thoái hóa.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan