Bài viết lien quan

Bệnh lỵ a mip

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Sự nhiễm trùng đường ruột đặc trưng bởi tiêu chảy nặng ký sinh trùng Entamoeba histolytica gây ra.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan