Bài viết lien quan

Bện lở miệng (giộp môi)

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một mảng da nhỏ xung quanh miệng do khuẩn Herpes gây ra.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan