Bài viết lien quan

Bất túc cổ tử cung (cổ tử cung khiếm khuyết)

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Tình trạng mà cổ tử cung (phần ống giữa tử cung và âm đạo) quá yếu để mang thai.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan