Bài viết lien quan

Bào

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Cắt thực phẩm thành những miếng vụn bằng cách cọ xát chúng vào một bàn mài.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan