Bài viết lien quan

Bao myelin

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một chất béo trắng bao quanh tế bào thần kinh để hỗ trợ trong truyền động xung thần kinh.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan