Bài viết lien quan

Băng gạc

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Miếng vải lanh hoặc cotton đặt vào một vùng trên da và được giữ cố định.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan