Bài viết lien quan

Axit béo thiết yếu

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một axit béo mà cơ thể không tự sản xuất ra được; ví dụ là axit linoleic và acid linolenic.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan