Bài viết lien quan

Áp chảo

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một thuật ngữ dùng để chỉ cách chiên thức ăn trong chảo ít dầu.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan