Bài viết lien quan

Aldosterone

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một hormone được tiết ra bởi tuyến thượng thận gây ra tình trạng giữ muối và nước.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan