Bài viết lien quan

Adrenaline

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Là một hormone tuyến thượng thận, còn được gọi là epinephrine. Được dùng để tăng khả năng chiến đấu và phòng vệ.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan