Bài viết lien quan

Adrenaline

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Là một hormone tuyến thượng thận, còn được gọi là epinephrine. Được dùng để tăng khả năng chiến đấu và phòng vệ.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan