Bài viết lien quan

Ác tính

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một thuật ngữ mô tả tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi và cuối cùng dẫn đến cái chết.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan