Bài viết mới từ các chuyên gia sức khỏe
Đọc thêm
Mời bạn chờ trong giây lát...
Chuyên gia Y khoa
Tiến sĩ - Bác sĩ Phạm Lê Duy
TS-BS. Phạm Lê Duy Bộ môn Sinh lý - Sinh lý bệnh và miễn dịch
ĐÀO TẠO 2005 – 2011: Theo học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. 03/2012 – 08/2016: Nghiên cứu sinh (học vị tiến sĩ y học) chuyên ngành sinh học ...
Đọc tiếp
Mời bạn chờ trong giây lát...