home
avatarbadge

Bác sĩ Võ Thị Nhung

Y học cổ truyền

Quân Y Viện 7A

Hồ sơ chuyên gia

Tiểu sử BS Võ Thị Nhung:
2010-2016: Học bác sĩ y học cổ truyền tại Học Viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.
2016-2018: Học chứng chỉ hành nghề bác sĩ tại Viện Y dược học dân tộc TPHCM.
2019- nay: Học bác sĩ chuyên khoa 1 y học cổ truyền tại Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam.

Hiện tại, BS Võ Thị Nhung cộng tác cho Hello Bacsi để tham vấn các bài viết về bệnh học, dược liệu.