home
Bác sĩ - Giảng viên Nguyễn Xuân Anh

Bác sĩ - Giảng viên Nguyễn Xuân Anh

Sản phụ khoa

Bằng cấp: Đại học Y Dược TP. HCM

Kinh nghiệm: 30: Năm

Bác sĩ - Giảng viên Nguyễn Xuân Anh hiện đang giảng dạy tại Đại học Y dược Tp Hồ Chí Minh. Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Xuân Anh tư vấn chuyên môn và tham vấn y khoa các bài viết trên Hello Bacsi về các chuyên mục sống khỏe, gia đình và thai kỳ.