home
close
avatarbadge

Bác sĩ - Giảng viên Nguyễn Xuân Anh

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ - Giảng viên Nguyễn Xuân Anh hiện đang giảng dạy tại Đại học Y dược Tp Hồ Chí Minh. Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Xuân Anh tư vấn chuyên môn và tham vấn y khoa các bài viết trên Hello Bacsi về các chuyên mục sống khỏe, gia đình và thai kỳ.