home

Hồ sơ chuyên gia

Liên chi Hội Bác sĩ Gia đình TP. Hồ Chí Minh – là một thành viên của Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 5/2014, có văn phòng Hội đặt tại Đại Học Y Dược TP. HCM 217 Hồng bàng – Quận 5 – TP.HCM. Phương châm hoạt động chính của Liên chi Hội Bác sĩ Gia đình TP. Hồ Chí Minh là “Kết nối nghề nghiệp – Tư vấn phản biện – Nghiên cứu khoa học – Đào tạo liên tục – Hợp tác Quốc tế”. Với phương châm này, Liên chi Hội Bác sĩ Gia đình TP. Hồ Chí Minh đã liên tục tổ chức các hoạt động đào tạo, hợp tác, đồng thời hỗ trợ các nghiên cứu khoa học dành cho các cán bộ trung – cao cấp của ngành Y đang sinh sống hoặc làm việc tại TP.HCM. Ngoài ra Hội còn cung cấp thông tin giới thiệu chuyên khoa Y học gia đình , thông tin chuyên đề đến cộng đồng. Từ khi thành lập đến nay, Liên chi Hội Bác sĩ Gia đình TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động hợp tác với các đối tác để liên tục nâng cao kiến thức cộng đồng về các thông tin y khoa, các biện pháp phòng ngừa và điều trị các căn bệnh thường gặp hiện nay.