home
close
avatarbadge

Bác sĩ Đinh Thị Mai Hồng

Bệnh viện Đại học Y dược Hà Nội

Hồ sơ chuyên gia

BS Đinh Thị Mai Hồng tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Hà nội khoá 1987-1993. Không dừng lại ở đó, BS Đinh Thị Mai Hồng đã tham gia và tốt nghiệp khóa học ngắn hạn như: kỹ năng bán hàng, xây dựng thương hiệu mạnh, thương hiệu mạnh và sáng tạo, Marketing tổng hợp, chương trình đào tạo kĩ năng lãnh đạo – Storewar 2013, chương trình kỹ năng lãnh đạo mới – PDI (Personnel Decision International Corporation -2013. BS có rất nhiều kinh nghiệm làm việc cho các công ty lớn trong nhiều năm như: - Quản lý nhóm thương hiệu Abbott Nutrition Việt Nam (6/2010 - 6/2014) - Quản lý nhãn hàng Mead Johnson Việt Nam (6/2008 - 5/2010) - Quản lý nhãn hàng Nestle Việt Nam (8/2007 - 6/2008) - Quản lý nhãn hàng Sandoz Việt Nam (8/2007 - 6/2008) - Quản lý nhãn hàng ICA Việt Nam (2003 - 2007) - Trình dược viên GLAXO SMITHKLINE Việt Nam (1999 - 2003) - Trình dược viên Bayer Việt Nam (1997 - 1999)