dao-trong-duong

Đào Trọng Dương

Nội khoa

Bác sĩ Đào Trọng Dương là bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội khoa của Đại học Y Dược Hải Phòng. Đồng thời, bác sĩ cũng phụ trách giảng dạy Bộ môn Nội tại Đại học Y Dược Hải Phòng. Bác sĩ Đào Trọng Dương tham vấn y khoa cho Hello Bacsi với các bài viết chuyên về Nội khoa.

Schedule with Đào Trọng Dương
Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng
Đọc tiếp