Phòng Khám Đa Khoa Anh Dũng 2

Phòng khám ở Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

31/4D Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 862 54149