Nhà Thuốc Hiệu Thuốc Trần Hiệp

Nhà thuốc ở Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

87Bis Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 839 00243