Nhà Thuốc Hiệu Thuốc Số 7 Quận 5

Nhà thuốc ở Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

9 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 838 99170

Bệnh viện & phòng khám ở Việt Nam

Nhà Thuốc Hiệu Thuốc Đông Hoàng
133 Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam
Nhà Thuốc Hiệu Thuốc Vĩnh Thái Đường
51Ter Trần Hưng Đạo B, Phường 6, Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam
Nhà Thuốc Hiệu Thuốc Phước Quang Đường
284 Trần Phú, Phường 8, Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam
Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương

201A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam
Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh là Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, là tuyến y tế chuyên sâu, chỉ đạo chuyên khoa cho 32 tỉnh thành phía Nam. Bệnh viện có chức năng nhiệm vụ: khám – điều trị, phục hồi chức năng – thẩm mỹ, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, đào tạo cán bộ, tổ chức hội nghị – hội thảo chuyên ngành, tuyên truyền -giáo sức khoẻ răng hàm mặt, …
Tiền thân của Viện là Khoa Răng Hàm Mặt với 2 khu điều trị ngoại trú (Trại 36) và khu nội trú (Trại 52) nằm trong Bệnh viện Chợ Rẫy.Ngày 15 tháng 5 năm 2003 Viện được thủ tướng chính phủ ký quyết định đổi tên thành Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TW thành phố Hồ Chí Minh và ngày 9 tháng 11 năm 2004, Bộ trưởng bộ y tế đã ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện mà theo đó phạm vi, chức năng, nhiệm vụ càng mở rộng hơn

Nhà Thuốc Hiệu Thuốc 302
302 Trần Hưng Đạo B, Phường 11, Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam
Nhà Thuốc Hiệu Thuốc Số 26 Quận 5
220 Hàm Tử, Phường 5, Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam
Bệnh Viện Công An Thành Phố TP. Hồ Chí Minh
126 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam
Nhà Thuốc Hiệu Thuốc Di Sanh Đường
123 Phùng Hưng, Phường 13, Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam