Vitamin Nhóm B/ Vitamin nhóm B, C kết hợp

Vitamin Nhóm B/ Vitamin nhóm B, C kết hợp có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay vitamin được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại vitamin đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

A

B

C

D

E

G

H

M

N

S

T

V

Vitamin Nhóm B/ Vitamin nhóm B, C kết hợp
Vitamin Nhóm B/ Vitamin nhóm B, C kết hợp là nhóm thuộc vitamin & khoáng chất .