Vitamin A, D & E

Vitamin A, D & E có thể được phân loại dựa trên hoạt chất hay vitamin được sử dụng để điều trị bệnh cụ thể. Mặc dù tất cả các loại vitamin đều được phân về một nhóm nhất định, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn thuộc một hay nhiều nhóm khác nhau.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

A

C

E

R

S

T

U

V

Vitamin A, D & E
Vitamin A, D & E là nhóm thuộc vitamin & khoáng chất .